Припрема екскурзије

План – други разред – Шеста београдска гимназија

Београд – Вршац – Темишвар – Вршац – Београд

У алату падлет унесите своје истраживање о следећим садржајима:

  • археолошко налазиште Винча
  • град Смедерево и тврђава у Смедереву
  • град Вршац и вршачки брег
  • село Чаково и биографија Доситеја Обрадовића
  • град Темишвар и основни подаци о Банату као географско-историјској области
  • манастир Месић
  • село Идвор и биографија Михаила Идворског Пупина
  • село Ковачица и обичаји Словака

Препорука: своје истраживање урадите у алату прези и са потписом додати у алат падлет. Најуспешније презентације биће показане на јавном часу и адекватно оцењене

 

https://padlet.com/embed/wxlwa6l8fxh4

Made with Padlet

„>Падлет