Днавне архиве: 16 децембра, 2014

ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО ЗНАЊА 2015

Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“

о р г а н и з у ј е

Смотру истраживачких радова

ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО ЗНАЊА 2015

за ученике основних и средњих школа

Трагајући за начином да процес учења учинимо ефикаснијим, лакшим и привлачнијим за ученике, поставили смо неколико циљева:

– Мотивисати ученике за стицање нових знања

– Новим облицима рада учинити наставни програм атрактивнијим и забавнијим

– Оспособити ученике за самостални рад

– Наставне методе прилагодити интересовањима ученика

– Неговати истраживачки дух код ученика

Области и теме из којих се могу реализовати истраживачки радови су:

  1. За све наставне предмете

О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ МИСЛИТИ ДУШИ ЈЕ ДРАГО

Тема је дата како би се речима, сликом, песмом и другим облицима изражавања очували народна традиција, фолклор, обичаји и сећања са простора Косова и Метохије и тиме обогатила база података на сајту http://www.kosmet-zadecu.edu.rs/

  1. Група предмета друштвених наука

а) 1815.

– Два века градимо Србију

Тема је дата да би се обележило 200 година од избијања Другог српског устанка и почетка стварања српске нововековне државе.

б) 1915.

– Мали човек у Великом рату

– Хероине у рату и сећању

Тема је дата да би се обележило 100 година од великог страдања српског народа у Првом светском рату, 100 година од смрти сликарке Надежде Петровић и 100 година херојске одбране Београда.

  1. Група предмета природних наука

а) БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ У ВРЕМЕ РАТА И ПОСЛЕ ЊЕГА

Тема је дата како би се указало на чињеницу да у рату сем људи, страда и читав биљни и животињски свет, чиме је угрожена читава планета.

б) ОБНОВЉИВИ И НЕОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Тема је дата да би се развијала свест ученика о заштити животне средине.

Један рад може да састави један или два ученика.

Рад треба да има истраживачку форму.

Сваки рад се предаје у штампаној и електронској форми.

Све радове ће прегледати  комисије састављене од стручњака за поједине области и представника организатора.

Пријава за смотру треба да садржи:

– Назив теме

– Име и презиме аутора и адреса

– Назив школе и адреса

– Име и презиме професора-ментора

Пријаве слати до 1. фебруара 2015. године на е-мејл: udruzenje.dositej@hotmail.com

или поштом на адресу: Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“, Олге Алкалај 4, 11000 Београд.

Рок за предају радова је 20. април 2015. године.

Финална смотра радова и додела награда одржаће се до 25. маја 2015. године у Београду, у „ПАН ТЕАТРУ“, Булевар краља Александра 298.

Листа награђених радова биће објављена до 30. маја 2015. године.

За презентацију радова аутори треба да припреме power point презентацију или постер.

Додатне информације можете добити од:

– Ане Алексић 064 2010585 (група предмета природних наука) и

– Драгане Мишић, моб.тел. 064 2828 154 (група предмета друштвених наука).

Срдачан поздрав!

Оставите коментар

Објављено под Uncategorized