Месечне архиве: фебруар 2016

Педагошка литература

WP_20160216_14_44_16_Pro

Садржај:

Психологија у образовању -књига 1

 1. Наставници, поучавање и образовна психологија
 2. Ученици – Когнитивни развој и језик, развој личности (социјални и емоционални развој), разлике међу ученицима и образовне потребе, култура и различитост

Психологија у образовању – књига 2

 1. Учење  – Бихејвиористичка становишта у учењу, когнитивистичка становишта у образовању, комплексни когнитивни процеси, социокогнитивистичко и конструктивистичко становиште у учењу
 2.  Мотивација – ангажовано учење

Психологија у образовању – књига 3

 1. Настава – стварање окружења за учење, настава која води учењу
 2. Оцењивање – стандардизовани тестови, школско оцењивање

Све делове прати речник, библиографија и индекс појмова

Како мотивисати ученике да уче

 1. Ученичка мотивација: наставничка перспектива
 2. успостављање заједнице за учење у вашој учионици
 3. Подржавање самопоуздања ученика као особа које уче
 4. Теорија циља
 5. Поновно успостављање самопоуздања и воље за учењем код обесхрабрених ученика
 6. Обезбеђивање спољашњих / екстринзичких побуђивача
 7. Теорија самоодређености интринзичке мотивације: задовољавање потреба ученика за аутономијом, компетентношћу и повезаношћу
 8. Други начини подржавања интринизичке мотивације ученика
 9. Подстицање ученичке мотивације за учење
 10. Социјализовање незаинтересованих или отуђених ученика
 11. Прилагођавање разликама у ученичким обрасцима мотивације
 12. Поглед уназад и унапред: интегрисање мотивационих циљева у ваше планирање и поучавање

Сваки део прати: закључак, сажетак, питања за размишљање и литература

 

 

 

Оставите коментар

Објављено под Uncategorized