Месечне архиве: новембар 2017

Владо Ст. Маријан, Србија и Европа у средњем веку, ННК Интернационал, Београд 2017, 446.

WP_20171105_17_47_37_Pro

Из рецензије:

„Историја је егзактна наука. Њена сазнања и домети везани су за писане историјске изворе без којих не бисмо данас знали о многим догађајима. Да не би њихово коришћење и улога били само привилегија појединаца, исте треба објављивати и тако учинити доступним широј читалачкој публици. Објављени ће већ наћи пут до корисника.

Поред тога што историјски извори сведоче о догађајима из прошлости, у наставном процесу у школама имају вишеструку улогу. Развијање интересовања ученика за проучавање прошлости , истраживачки дух и неговање традиције има важну улогу у настави. Стандарди постигнућа ученика и настава заснована на исходима реализују се коришћењем одабраних историјских извора, поред других садржаја. То оправдава потребу истих.

За одабир најрепрезентативнијих извора који се могу користити у наставном процесу најмеродавнији је наставник. Колега Владо Ст. Маријан својим дугогодишњим радом потпуно је квалификован да може направити тај одабир. Период средњег века ученици ће лакше разумети кроз прожимање одабраних текстова из опште и српске историје“

Презентовани извори подељени су у следеће целине:

  • Рани средњи век
  • Формирање феудалног друштва
  • Борба за инвеституру
  • Крсташки ратови
  • Византија
  • Срби у средњем веку
  • Феуфалне државе

На крају је списак коришћењне литературе. Ту је велики број извора, па изволите имплементирајте их у наставу. Колега Владо Ст. Маријан почиње цитатим, а ја бих завршила: „Дете је обично упућено на чулну непосредност, на конкретно опажање и на опажајну конкретност“ (Артур Либерт)

Оставите коментар

Објављено под Uncategorized